Kvifor ta grunnkurs?

Publisert av Finn Bakke den 29.01.17.

Våttkort
Norges padleforbund har laga det dei kallar VÅTTKORTSTIGEN, som er ein serie kurs du kan ta for å dokumentera formell padleopplæring.
Våttkort er eit plastkort på storleik med et vanleg kredittkort. På baksida av kortet klistra du på oblat, som viser dei kursa du har tatt i NPF.
Våttkortet er berre gyldig med slike oblat. Innhald i grunnkurs for havpadling i NPF. Dette må du ha for å kunna låna kajakk hos andre klubbar eller på ferie i utlandet

Grunnkurs
I kurset blir deltakarane gjort kjende med kajakk og utstyr. Dei får praktisk øving i å bruka kajakk, årar, trekk og vest. Vidare blir ein
kjend med enkle sikkerheitsrutinar og får øva på dei, og får testa ut effektiv manøvrering av kajakken
Innhald
• Løfta, bera, sjøsetja og entra kajakken
• Effektiv fremoverpadling
• Bakoverpadling og stopp
• Manøvrera kajakken sidelengs.
  Lågt støttetak
• Styretak (bak)
• Sving (sveipetak og styretak)
• Ilandstiging
• Sikring av kajakken etter ilandstiging
• Redningsteknikkar
• Skadeførebygging
• Planlegging av enkel tur som skal gjennomførast
• Generell sikkerheit og grunnleggande sjømannskap
• Generelt om friluftsliv og Allemannsretten
• Sporlaus ferdsle
Kurset varer i 16 timar.