Innmelding av familiemedlemmer

Publisert av Rune Sætre Aga den 14.05.18. Oppdatert 02.02.21.

Det er no laga ein mulighet for innmelding av familiemedlemmer via innmeldingslinken vår.

For å kunna registrera andre i familien som familiemedlem, må ein vaksen i familien registrera seg føsrt som klubbmedlem. Deretter kan fleire i familien knytast til denne personen, som familiemedlem.
Prisen for nytt familiemedlem er kr 50,- pr stk første året.
Fra år 2, vil det bli kr 500,- for heile familien, som tidligere.