Hva er Padleposter Sunnhordland?Padling Sunnhordland er ein uhøgtideleg konkurranse for å motivera flest mulig padleinteresserte til å bruka og nyta det flotte padlelandskapet me har her i ytre Sunnhordland.

For å delta i konkurransen lastar du ned app’en 'Trimpoeng' til telefonen din.
Følg instruksjonen i app’en for å registrera deg i konkurransen 'Padlepostar Sunnhordland'.
Kanskje du alt er deltakar i Bømlo Turlag sin 'Topptrim' eller ' Familietrim'.
Me brukar den same app'en som dei, men har vår eigen konkurranse, 'Padlepostar Sunnhordland'.

Registreringsavgifta er kr 100.

Tryggleik. På bildet til kvar post er det lagt inn ein kode som fortel kor utsett posten er for vêr og vind, etter desse kodane:

Grøn stripe: Område som er lite utsett for vêr og vind

Blå Stripe: Område som kan vera meir utsett for vêr og vind

Raud stripe: Område som er svært utsett for vêr og vind

Vis respekt for vêrtilhøva. Hugs solgangsbrisen.

Ta bilde på padleturane dine og legg ut på Instagram!
Bruk emneknagg #padlingsunnhordland  og #Trimpoeng.
Bilda dukkar etter kort tid opp på heimesida til konkurransen.
 

God Tur