Ny sesong med bassengøving 2024

Ny sesong med bassengøving 2024

Publisert av Finn Bakke den 23.01.24. Oppdatert 24.02.24.
BASSENGTRENING 2024
Me startar opp ny sesong med bassengtrening søndag 28.1. i Bømlo symjehall. Me held på fram til påske med desse datoane: mandag 5.2, mandag 12.2, mandag 19.2, søndag 25.2, mandag 4.3, mandag 11.3 og søndag 17.3.
Øvingsdagane blir annonsert på klubben si facebook-gruppe tysdagen kl 18 før kvar øving. Meld deg på med å skriva ein kommentar til innlegget som annonserer øvingane.

Du kan òg melda deg på med å senda ei tekstmelding til Finn, mob 90 60 88 64.

På søndagar deler me treningstida i to, kvar gruppe på 12 personar, mandagar ei gruppe på 16 personar.
Hovudaktiviteten på treningane er redningsøvingar, som eigenredning og kameratredning, ev òg rulletrening.
Treningane er opne for medlemmer, men òg for andre interesserte, som førebuing til ny padlesesong.
Redningsøvingar er "ferskvare" og må øvast på jamnleg. Nytt høvet til å øva i trivelege og varme omgivnader.
Vel møtt til ny padlesesong, og hald deg oppdatert på øvingsdagane!