Per Normann Grindheim style=

Per Normann Grindheim

Leder Kursansvarlig
Andres Herman style=

Andres Herman

Nestleder
Elin Taranger style=

Elin Taranger

Kasserer
Finn Bakke style=

Finn Bakke

Medlemsansvarlig Turansvarlig Padleposter Styremedlem 2
Janne Kolbjørnsen Hovland style=

Janne Kolbjørnsen Hovland

Ungdomskontakt Styremedlem 3
Jakob Hildebrandt-Paulin style=

Jakob Hildebrandt-Paulin

Utstyrsansvarlig Utlån Bømlo HMS ansvarlig Styremedlem 1
Kjetil Hjelle style=

Kjetil Hjelle

Utlån Fitjar Varamedlem 1
Halldis karin Hevrøy style=

Halldis karin Hevrøy

Styremedlem 4
Kåre Grimstad style=

Kåre Grimstad

Varamedlem 2